دپارتمان معدن

معدن سیلیس استان گلستان

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1396/01/28

سرمایه گذاری یا مشارکت در پروژه سیمان

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1396/01/27

سرمایه گزاری ویژه معدن مس

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1396/01/26

فرصت ممتاز جهت سرمایه گذاری در معدن پودر سولفات سدیم طبس

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1396/01/17

فروش معدن مگنت

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1396/01/2

فروش معدن سیلیس استان یزد

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/26

سرمایه گزاری در انواع معدن

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/23

سرمایه گذاری و فروش بار سیلیس

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/18

خرید و فروش انواع مواد معدنی

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/18

خرید معدن یا بار مس سولفوری

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/8

خرید و فروش انواع بار معدنی

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/8

فروش معدن گچ 99% سمنان

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/4

فروش باریت و فلورین

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/4

فروش انواع عقیق

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/4

فروش مجوز ثبت معدن

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/4

فروش 10هزارتن سنگ تراورتن

کارشناس: اخلاقی
شماره کارشناس: 09330160409
تاریخ: 1395/12/4
مجموع موارد: 78 عدد در 5 صفحه