فروش فروسلیس195 بازدید

 • فروش فروسلیس
 • وضعیت پرونده: در حال بازاریابی
 • تاریخ ایجاد پرونده: 1395/09/30
 • تاریخ آخرین بروزرسانی در پرونده: 1396/03/24
 • نوع معدن: فلزی
 • نوع معامله: خرید
 • نوع مجوز:
 • نوع ماده معدنی:
 • ذخیره معدن (تن):
 • مساحت معدن:
 • واحد مساحت معدن: کیلومتر
 • استان:
 • ذخیره واقعی معدن : 32هزار تن
  ذخیره احتمالی معدن : 64 هزار تن
  دارای پروانه بهره برداری
  آنالیز مواد معدنی : 5/97 - 98
  میزان فعلی استخراج معدن در سال : 5هزار تن
  مساحت زمین: 4 کیلومتر
  فاصله معدن از جاده اصلی : 7 کیلومتر
  نوع جاده: 7کیلومتر فرعی

نظرات کاربران